Quantcast

Kavramlar-Süreçler

SİYASAL TEŞHİR VE BİLİNÇ İKİLEMİ;MÜCADELENİN PRATİK İÇERİĞİ

Yazar: Erdoğan,Ahmet “Eğer işçiler, hangi sınıfları etkiliyor olursa olsun, zorbalık, baskı, zor ve suistimalin her türlüsüne karşı tepki göstermede eğitilmemişlerse, .. işçi sınıfı bilinci, gerçek bir siyasal bilinç olamaz” Lenin **** “İkinci Enternasyonal’in ölümcül günahı, o sıralar parlamenter mücadele biçimlerinden yararlanma taktiğini uygulamasında değil, bu biçimlerin önemini abartmasında, onları neredeyse biricik mücadele biçimleri olarak görmesinde […]

1 2 3 110